close

Błąd komornika możliwy do naprawy

31 sierpnia 2018 r.
Sąd Najwyższy stwierdził, że sąd musi reagować na błąd komornika także po uprawomocnienia się orzeczenia i może z urzędu zmienić prawomocne postanowienie. Sąd może zatem nakazać zwrot dłużnikowi podatku, mimo że egzekucja została już zakończona

Sąd Okręgowy w Poznaniu skierował do SN następujące zagadnienie prawne:
Czy w trybie art. 759 § 2 k.p.c. dopuszczalna jest zmiana przez sąd prawomocnego i wykonanego już postanowienia komornika sądowego w przedmiocie orzeczenia o kosztach postępowania egzekucyjnego w celu usunięcia spostrzeżonych uchybień polegających na doliczeniu przez komornika do opłaty egzekucyjnej stawki podatku od towarów i usług?
 
Zgodnie z uchwałą SN w składzie trzech sędziów z dnia 19 kwietnia 2007 r., sygn. III CZP 16/07 sąd może na podstawie art. 759 § 2 k.p.c. z urzędu zmienić prawomocne postanowienie komornika, którym wadliwie ustalono wysokość opłaty egzekucyjnej, ale wobec licznych wątpliwości i rozbieżności w doktrynie, SO w Poznaniu postanowił zadać ww. pytanie.
 
10 sierpnia 2018 r. SN odmówił podjęcia uchwały, podtrzymując dotychczasową linię orzeczniczą. Jak poinformował sędzia sprawozdawca, sądy muszą reagować na błędy powstałe w wyniku wydania wadliwego postanowienia przez komorników sądowych w ramach sprawowania szerokiego nadzoru nad ich pracą, tym bardziej że komornik wylicza wynagrodzenia za jego czynności egzekucyjne.
 
Podgląd Sądu Najwyższego wywołał wiele kontrowersji. Powstała bowiem możliwość wzruszenia prawomocnych postanowień. Kontrowersje są duże, gdyż podgląd SN nie znajduje oparcia w art. 759 § 2 k.p.c., który pozwala sądowi na uchylenie uchybień komornika jedynie w toku postępowania egzekucyjnego.
 

Poprzedni wpis: Ocena postanowień umownych jako niedozwolonych

Kolejne wpisy: