close

Komornik nie może licytować majątku, nienależącego do dłużnika.

1 września 2017 r.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego nie wolno licytować majątku, który nie należy do dłużnika. Sąd Najwyższy orzekł, iż komornik nie może licytować majątku należącego formalnie do innej osoby, nawet jeśli to dłużnik nią zarządza. Chyba że właściciel się na to zgodzi.

 

Sąd Najwyższy zajmował się sprawą dolnośląskiego komornika, który przy egzekucji długu od szefów spółki budowlanej, zajął cztery samochody należące do firmy, a nie dłużników. Jak podaje Rzeczpospolita wystarczyło, że stały przed domem prezesa i na firmowym parkingu. Komornik zignorował okazane dowody rejestracyjne i faktury nabycia. Następnie auta zlicytował.

 

Pomimo wątpliwości sądy z Dolnego Śląska zaakceptowały egzekucję, odmawiając firmie odszkodowania. Uznały, iż doszło do sprzedaży aut nienależących do dłużników, jednakże nie nastąpiło to wskutek niezgodnych z prawem działań komornika sądowego, gdyż nie ma on prawa do badania, własnosci rzeczy będącej we władaniu dłużnika.

Sąd Najwyższy podzielił ergumentację skarżącego, uznając iż, komornik mógłby zająć ruchomości będące we władaniu innej osoby, ale tylko wtedy, gdyby zgodziła się ona na zajęcie albo przyznała, że rzeczy należą do dłużnika.

 

Zwolennicy powyższego orzeczenia zapowiadają koniec dzikiej egzekucji, jednak może ono prowadzić do nadużyć, m.in. poprzez przepisywanie składników majątku na osoby trzecie.

 

 

Poprzedni wpis: Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Kolejne wpisy: