close

Pomoc finansową od rodziny trzeba zgłosić fiskusowi

17 października 2017 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt II FSK 2109/15  uznał, iż pomoc finansowa od rodziny musi zostać zgłoszona do Urzędu Skarbowego. Brak zgłoszenia skutkuje zapłatą podatku w wysokości 20%.


Przekazanie środków pieniężnych pomiędzy rodzicami i dziećmi oznacza przeniesienie ich pomiędzy odrębnymi majątkami, zatem w zależności od rodzaju umowy podlega zgłoszeniu organom podatkowym jako darowizna lub pożyczka. Niezgłoszenie fiskusowi pożyczki powinno skutkować nałożeniem 20% podatku od czynności cywilnoprawnych – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Powyższe orzeczenie zapadło na gruncie sporu Urzędu Skarbowego, a podatniczki, która kupiła samochód oraz mieszkanie za pieniądze otrzymane od rodziców, nie zgłaszając fiskusowi otrzymanej darowizny. Należy podkreślić, iż zgłoszenie takiej darowizny w terminie nie spowodowałoby konieczności zapłaty podatku od spadków i darowizn (lub analogicznie w przypadku pożyczki podatku od czynności cywilnoprawnych).


Linia obrony pełnomocnika podatniczki sprowadzała się do braku obowiązku zgłoszenia otrzymania darowizny, gdyż – zdaniem pełnomocnika - rodzice i dzieci są niczym wspólnicy spółki cywilnej, a zatem działają na rzecz wspólnego dobra. Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił stanowiska skarżącej, uznając, iż rodzina nie może sobie pomagać za plecami fiskusa.


 

Poprzedni wpis: Doręczenie zastępcze a nieaktualne nazwisko

Kolejne wpisy: