close

 

Kancelaria świadczy usługi prawne on-line za pośrednictwem formularza na stronie w zakładce Kontakt lub adresu e-mail kancelaria@mradca.pl

Przed skorzystaniem z usług, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem

 

 

Kancelaria, za pośrednictwem strony internetowej www.mradca.pl, świadczy na rzecz Klientów pomoc prawną, polegającą na:

a) analizie problemu prawnego oraz udzieleniu porady prawnej,

b) przygotowaniu pisma procesowego,

c) przygotowaniu opinii prawnej,

d) przygotowaniu umowy, regulaminu, statutu,

e) wykonaniu innych czynności kwalifikowanych jako pomoc prawna, jeżeli zostaną przyjęte do realizacji przez Kancelarię; 

 

Świadczenie Usług przez Kancelarię inicjuje wysłanie za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.mradca.pl (w zakładce Kontakt) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@mradca.pl zapytania o możliwość udzielenia porady prawnej przez Kancelarię wraz z opisem stanu faktycznego, a także wskazaniem rodzaju Usługi, którą jest zainteresowany Klient. W razie konieczności Klient powinien załączyć do wiadomości skany niezbędnych dokumentów.

 

Po analizie treści wiadomości Kancelaria wysyła do Klienta wiadomość e-mail, potwierdzającą otrzymanie korespondencji, propozycję terminu wykonania Usługi oraz wysokość wynagrodzenia za Usługę.