close

Spadkobierca odbiera depozyt po zmarłym

19 września 2017 r.

Sąd Najwyższy w dniu 15 września 2017 r. podjął uchwałę w składzie trzech sędziów, w sprawie o sygn. akt III CZP 39/17, zgodnie z którą jeżeli osoba uprawniona do odbioru depozytu zmarła, jej spadkobierca jest uprawnionym w rozumieniu przepisów art. 6 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U.  Nr 208, poz. 1537 ze zm.).

Powyższa sprawa dotyczyła pensjonariusza domu opieki społecznej, który zmarł i nie pozostawił rodziny. W depozycie zakładu znajdowały się środki pieniężne. Pismo z zawiadomieniem o podjęciu pieniędzy, dom opieki wysłał do osoby uprawnionej do kontaktu ze zmarłym, jednak pozostało bez odpowiedzi. W dalszej kolejności wezwano spadkobierców do odbioru depozytu.

Sąd II instancji, wobec wątpliwości dot. tożsamości pojęć uprawnionego do odbioru depozytu i spadkobiercy zwrócił się do SN z pytaniem prawnym: Czy pojęcie uprawnionego w rozumieniu art. 6 ust. 1 i ust.  5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 r. Nr 208 poz. 1537 ze zm.) jest tożsame z pojęciem spadkobiercy w rozumieniu kodeksu cywilnego?​ Zgodnie z ustawą o likwidacji niepodjętych depozytów, po niepodjęciu depozytu pieniądze przechodzą na własność skarbu państwa, natomiast ostatecznym spadkobiercą jest gmina.

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego wskazuje, iż spadkobierca jest uprawnionym do podjęcia środków przechowywanych w depozycie, zatem na domach opieki społecznej spoczywa obowiązek ustalenia kręgów spadkobierców.

Poprzedni wpis: Pomoc finansową od rodziny trzeba zgłosić fiskusowi

Kolejne wpisy: