close

Użycie cudzej karty płatniczej jako kradzież z włamaniem

 

29 sierpnia 2017 r.
Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2017 r. użycie cudzej karty płatniczej oraz skorzystanie z transakcji zbliżeniowych niezabezpieczonych PIN-em to kradzież z włamaniem. Czyn ten zatem nie podlega kodeksowi wykroczeń, lecz kodeksowi karnemu, co skutkuje możliwością nałożenia złodziejom kary pozbawienia wolności.

 
Powyższe orzeczenie zapadło w sprawie dokonania kradzieży pieniędzy w kwotach poniżej 50 zł, przy wykorzystaniu możliwości zbliżeniowej płatności, bez konieczności podania numeru PIN. Sąd Najwyższy, uzasadniając wyrok porównał użycie karty bankowej do karty hotelowej - zachowania polegającego na otwarciu drzwi oryginalnym kluczem wbrew woli osoby uprawnionej do dysponowania pomieszczeniem z zamiarem dokonania w ten sposób kradzieży z włamaniem. Nie jest przy tym konieczne faktyczne uszkodzenie fizyczne czy też zniszczenie przeszkody, zabezpieczającej dostęp przed bezprawnym użyciem. Włamaniem jest również przełamanie zabezpieczeń cyfrowych.


Uznanie płatności zbliżeniowej przy użyciu cudzej karty płatniczej za kradzież z włamaniem, a nie jak dotychczas za kradzież  oznacza wyższe kary dla sprawców. Kradzież z włamaniem zawsze stanowi przestępstwo, niezależnie od wartości przedmiotu czynności wykonawczej. Zgodnie z art. 279 k.k. kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

Poprzedni wpis: Komornik nie może licytować majątku, nienależącego do dłużnika.

Kolejne wpisy: