close

Większa ochrona konsumentów - kredyty hipoteczne

23 lipca 2017 r.

22 lipca 2017 r. weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz agentami. Ustawa nakłada na banki większe obowiązki, natomiast klientom zapewnia więcej informacji.

 

Do podstawowych zmian zaliczyć należy możliwość udzielania kredytów hipotecznych jedynie przez banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe. Co istotne, ustawa nakłada obowiązek udzielenia kredytu w walucie, w której klient uzyskuje dochody.

 

Korzystnymi zmianami dla klientów są także ograniczenie pobierania opłat za wcześniejszą spłatę kredytu, zobowiązanie kredytodawcy do przekazania decyzji kredytowej w terminie nie dłuższym niż 21 dni, wprowadzanie zakaz sprzedaży wiązanej (uzależnianie udzielenia kredytu od zakupu przez klienta innego produktu finansowego). Ustawa wprowadza także możliwość wypowiedzenia umowy przez klienta w okresie 14 dni. 

 

W myśl przepisów nowej ustawy, banki zobowiązane zostały do oferowania restrukturyzacji kredytu, w przypadku problemów ze spłatą kredytu. 

 

Ustawa zawiera ponadto przepisy zabezpieczające klientów przed reklamami kredytów hipotecznych, które mogłyby wprowadzać w błąd lub budzić oczekiwania dotyczące ich dostępności lub kosztu, które nie zostaną spełnione w rzeczywistości. Komunikat banku będzie musiał zawierać szczegółowe warunki oferty, w tym rzeczywistą stopę oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu.

 

 

Poprzedni wpis: Zmiany w Prawie o ustroju sądów powszechnych

Kolejne wpisy: